Bourání haly a začátek hraní na venkovních kurtech proběhne ve stejný den v úterý 23.04.2019. Rezervace kurtů už lze zadávat v rezervačním systému. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se dobrovolně podíleli na přípravě kurtů pro letní sezónu.

Ondřej Slavík, předseda oddílu

V soutěžích družstev budeme pro letošek reprezentovat náš oddíl ve společných barvách od firmy Head. A to modré trika s logem oddílu a bílé sukně nebo šortky.

trika - tenis vlasim

Doufáme, že společné oblečení vzbudí u soupeřů náležitý respekt. U našich reprezentantů náležitou sounáležitost k oddílu, za který nechají na kurtu duši, mezi sebou probudí týmového ducha a v neposlední řadě sklidí úspěch u diváků za estetickou stránku věci.

Ondřej Slavík, předseda oddílu

Výkonný výbor TENIS VLAŠIM z.s. pro rok 2019 stanovil tyto členské příspěvky:

děti a mládež do 18 let - Kč 500,00

dospělí - Kč 500,00

důchodci - Kč 250,00


Příspěvky je nutné uhradit na oddílový účet 5424156319/0800 (variabilní symbol datum narození, do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení + členský příspěvek za rok 2019) nejpozději do konce dubna 2019.

Oproti minulým letům členové oddílu nemají při hraní kurty zdarma, ale platí komerční ceny. Členové oddílu mohou využívat oddílové prostory, zvýhodněného nákupu zboží od firmy Head a mají přednostní rezervaci kurtů. Povinností člena není odpracovat brigádnické hodiny.

 

Ondřej Slavík, předseda oddílu

Výkonný výbor TENIS VLAŠIM z.s. schválil pro sezónu 2018/2019 následující podporu pro výkonnostní tenis:
kategorie minitenis a babytenis – proplacení startovného na dvou zimních a dvou letních turnajích
další kategorie (mladší žáci, starší žáci, dorost, dospělí) dle postavení na žebříčku a příslušných bodů:
1 až 15 bodů proplacení startovného na čtyř zimních a čtyř letních turnajích
20 a více bodů proplacení startovného na šesti zimních a šesti letních turnajích
Všem bude proplaceno startovné na okresních přeborech (zimních i letních).
Na konci sezóny může výkonný výbor TENIS VLAŠIM z.s. udělit mimořádný příspěvek až do výše Kč 3.000,00 hráči či hráčce za mimořádný tenisový výkon v sezóně.

Ondřej Slavík, předseda oddílu

Tenis Vlašim, z. s.
IČ: 07346328
č.p. 151, 257 26 Radošovice
Bankovní účet: 5424156319/0800